Ecritures

SCHRIJVENFOTOGRAFIEKENNIS

Een wet om beïnvloeding en omkoping tegen te gaan: nieuwe blog op Skipr.

Gepubliceerd op 31 oktober 2016

Op Skipr is een blog verschenen over het gunstbetoon binnen de zorg.