Ecritures

SCHRIJVENFOTOGRAFIEKENNIS

Sportief inkopen

Sportief inkopen

In het boek ‘Sportief inkopen’ wordt het tactische en strategische inkoopproces beschreven met een knipoog naar de sport. Inkoop en sport zijn immers allebei gebonden aan al dan niet geschreven regels die onder meer te maken hebben met fair-play. Zowel leveranciers als inkopers moeten een tevreden gevoel overhouden na een onderhandeling en daarbij beseffen dat het niet alleen om de prijs gaat.

Het boek is deels bedoeld voor hen die met inkopen te maken hebben maar geen inkoper zijn: directieleden, managers, leveranciers, interne klanten en studenten. Voor inkopers is het een handig en leesbaar naslagwerk waarin vele regels en gebruiken nog eens overzichtelijk  zijn weergegeven.

‘Sportief inkopen’ beperkt zich niet tot de traditionele inkoopstappen maar haalt ook de nieuwe tendensen en de modernste vormen van inkoop aan. Maatschappelijk verantwoord inkopen, digitalisering en e-tendering, de aanbestedingswet, purchasing excellence en best value procurement zijn voorbeelden van specifieke inkooponderwerpen die in dit boek worden belicht. Hiernaast komen bijzondere thema's aan de orde als de inkoop van energie, verzekeringen, vastgoed en ICT.


Auteurs: Royan van Velse & Koen de Wijs
Illustraties: Martin Jansen
Titel: Sportief inkopen
Afmetingen: 17 * 24 cm
Soft cover
Binnenwerk in kleur
132 pagina's
ISBN 978-90-819472-2-0
Uitgeverij: Ecritures, 2014
Prijs: € 22,50

Sinds oktober 2014 is het boek helemaal uitverkocht. Het zal op 1 februari  2018 worden opgevolgd door het boek "Gezond inkopen", door dezelfde auteurs.
  • Cover_front