Ecritures

SCHRIJVENFOTOGRAFIEKENNIS

Gezond inkopen

Gezond inkopen

Inkopen in de zorg vertaalt zich als het creëren van waarde. Financiën, juridische aspecten, kwaliteit, risicobeheersing en marktkennis kenmerken het werkterrein van de inkoper van nu. Deze inkoper spart met management, met gebruikers, met leveranciers en ook steeds meer met zorgverzekeraars. 

Inkopen wordt meer en meer juridisch van aard, met eigen algemene voorwaarden, maar ook met bepalingen die voortvloeien uit de wet DBA, uit de algemene verordening gegevensbescherming of uit de wet op het gunstbetoon. Risico en kwaliteit spelen een grote rol en komen terug in het convenant voor medische technologie, in de medical device regulation en in het landelijk implantatenregister. De ACM en de koepels bemoeien zich met de inkoop van dure geneesmiddelen, er wordt een link gelegd tussen Value Based Healthcare en prestatie-inkoop, maatschappelijke verantwoordelijkheid blijft een rol spelen en er wordt meer geïnnoveerd dan ooit. In dit landschap worden andere financieringsvormen toegepast, worden partnerships overwogen en worden er vaker MES contracten afgesloten. ICT is de rode draad door het ziekenhuis en de inkoopfunctie digitaliseert net zo hard mee. 

In de zorg moet je onderhand een duizendpoot zijn. Dit boek behandelt al deze thema's en geeft behalve achtergronden ook best practices en uitleg over al deze onderwerpen. Het boek richt zich in alle veelzijdigheid op inkopers, management, gebruikers, leveranciers en zorgverzekeraars. 

Auteurs: Royan van Velse & Koen de Wijs
Titel: Gezond inkopen
Afmetingen: 17 * 24 cm
Soft cover
Binnenwerk in kleur
124 pagina's
ISBN 978-90-819472-4-4
Uitgeverij: Ecritures, 2018
Prijs: € 24,95


  • Gezond_inkopen_cover
  • Gezond_inkopen_achterkant